יישום

4

מעבדה תעשייתית

2

תעשייה רפואית

3

תעשיית התרופות

1

איכות הסביבה תעשייתית